Om BliGartner.no


Denne nettsiden eies og drives av Norsk Gartnerforbund, som er norsk gartnernærings medlemsorganisasjon. Her finner du informasjon om gartner som yrke.

Veiledning


BliGartner.no er opprettet fordi det kan være vanskelig å finne frem til informasjon om dette yrket. Det er en mangfoldig bransje der hver bedrift og fagretning har sine utfordringer og potensiale.


Norsk Gartnerforbund er ikke en veiledningstjeneste, men kan bidra med nettverk og kontaktinformasjon til rette instanser for lærebedrifter, skoler og nysgjerrige elever.