Det arrangeres mange relevante fagkurs innen gartnerkompetanse. Her er noen av dem:


NLR, Norsk Landbruksrådgivning

tilbyr kurs innen HMS, plantevern og andre. Se tilbudet på https://www.nlr.no/


Norges Grønne Fagskole - Vea 

tilbyr mange ulike kortere og lengre relaterte kurs. Se tilbudet på https://www.vea-fs.no/


NMBU, Universitet i Ås, tilbyr ulike utdanninger og kurs. Les mer og ta kontakt med dem på nettsiden https://www.nmbu.no/tema/planter


Kurs