Videreutdanning

www.velglandbruk.no


Bondelagets satsningsprosjekt Velg Landbruk har en flott nettside. Den forteller litt om landbruksutdanning på mange nivåer, og om det store spekteret av karriereveier innenfor gartner og landbruksutdanninger. Store muligheter både for deg som vil jobbe praktisk og deg som ønsker høyere utdanning.
Grønn utdanning, neste nivå


Gartnerutdanningen er i Norge en utdanning på videregåendeskolenivå. Det er mange muligheter videre. Dette er en bransje der erfaring blir sterkt verdsatt og anerkjent. 


Gartnerutdanningen skal gi en god grunnleggende innsikt og overblikk, mens spesialisering i stor grad skjer gjennom arbeid.


Fagskole


Fagskolene tilbyr videreutdanning for fagskoleutdannede elever. For gartnere er det Vea som tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger og Fagskolen Vestland som tilbyr utdanningen Arborist.


Studier ved høyskole/universitet


Studieforberedende kurs tilbys på de fleste skoler med Naturbrukslinje. Imidlertid vil det være forskjell i utvalget programfag, så det er en fordel å undersøke dette før man søker. Undersøk også hvilke opptakskrav som gjelder på ditt videre studiested!


Kurs

Fagskolene, yrkesskolene, forsøksringene og andre tilbyr kurs for videre utvikling.


Hortensia på Horpestad
Hortensia på Horpestad
Foto: Floriss
Foto: Floriss
Kalanchoe på Schrader Gartneri
Kalanchoe på Schrader Gartneri
Foto: Floriss
Foto: Floriss
Grøntplanter på Horpestad
Grøntplanter på Horpestad
Foto: Floriss
Foto: Floriss
Hanasand Gård
Hanasand Gård
Hortensia på Horpestad
Hortensia på Horpestad
Solbær på Apelsvoll
Solbær på Apelsvoll
Fårikålsesongen begynner på Hanasand Gård
Fårikålsesongen begynner på Hanasand Gård
Kvalitetssystem i Landbruket
Kvalitetssystem i Landbruket
Schrader Gartneri
Schrader Gartneri
Schrader Gartneri
Schrader Gartneri
Foto: Floriss
Foto: Floriss
Miljøgartneriet
Miljøgartneriet
Schrader Gartneri
Schrader Gartneri